Historieforum Västra Götaland -En förening i tiden

Historieforum Västra Götaland -En förening i tiden

Historieforum – Västsveriges mest aktiva historieförening!

 

Lista på Föreningens genomförda, pågående och avslutade projekt och arrangemang i vår verksamhet:

ü GUM – Avvaktande av undersökning

ü Skalundahögen – Åtgärdat. Västsvensk arkeologi handhar ärendet.

ü Ansökan om bidrag till kulturarvs vård och tillgänglighet. Åtgärdat.

ü Liljestenen i Länghem. Projektarbete

ü Vägvisning och Vägskyltning Bragnumstenen. Åtgärdat.

ü Utbudsdag – Vänersborg

ü Utflyktsdag i Sjuhäradsbygden (april 2017) med Funktionschef Länsstyrelsen och kollega

ü Anmälan av oregistrerade fornlämningar, Dannike, Sexdrega och Lockryd

ü Föreningens information om kulturled vid Åsunden-Brämhult, vid Arkeologisk förundersökning/ utgrävning, Borås Stad.

ü Lyfta fram Vännebo Krigsbytesofferplats. Historieforum enda föreningen i Västsverige som engagerat att framhålla denna glömda fornlämning . Vi har anordnat föredrag och guidning. Kommande ansökningar till Länsstyrelsen, GU och Västarvet. Eventuellt projektarbete av platsen.

ü Medborgarförslag, Stig Ljungwald i Mariestads kommun. Dess arbete att lyfta det lokala kulturarvet.

ü Västgötalagen 800 år – 2019. Föreningen uppmärksammar detta i kommande Höstprogram, med Arrangemang till platser där Snorre besökte.

ü Historieforum Västra Götalands seminarium 21 september 2019.

ü Historieforums bidrag till de unika arkeologiska fynden som gjordes i Sexdrega och Svenljunga kommun vid en Arkeologisk Förundersökning 2018. Föreningen bidrar till ekonomiskt till skyltning och information.

ü När Viared brändes! Påbörjat projekt att belysa och sprida det övergreppet mot människor och kulturmiljö såsom skedde i Viared, Borås början på 1970 talet. Låt oss aldrig glömma!

___________________________________

ü Vår anmälan till Granskningsnämnden – Vikingarnas tid

ü Debatt, Radio 7-härad

ü SVT och Artiklar

ü Bengt Råsled, informerat Kulturutskottet Riksdagen

Övrigt aktuellt i föreningen

ü Intervjua våra Seniorer

ü Föreningskansli; ex Västergötlands museum

ü Trycksaker; Kepsar och T-shirt mm

ü Medlemsvärvarår – från 2016 – 18

ü Förslag på kommande kulturkvällar – studiecirklar.

Senaste kommentaren

13.09 | 17:30

Vore bra med E-post adress för att lätt kunna skicka information

13.09 | 11:59

Adress: Kobbarnas Väg 14, 416 47 Göteborg, tel nr 0708-154624

13.09 | 11:52

Hej Bo
Välkommen som medlem i Historieforum Västra Götaland
Jag behöver din adress + Epost och tel.nr för att registrera ditt medlemskaap o för arr skicka ut evenemang och nyheter

06.09 | 22:24

Förlåt så mycket
Det har skett ett misstag från vår sida
Har helt enkelt glömt bort att uppdatera medlemssidan för år 2022
Det är oförändrad avgift för detta året
Skall rätta de till detta.

Dela den här sidan